Štítek: Invazní dřeviny

růže na Mašovické střelnici

Odstranění náletových dřevin metodou nátěru kmínků

V tomto příspěvku si popíšeme metodu nátěru herbicidu na kmínek nežádoucích dřevin. Metoda spočívá v aplikaci přípravku přímo na kmínek dřevin, bez jakékoli předchozí přípravy. U nás se tato metoda v praxi příliš nevyužívá, avšak u některých dřevin jde o vhodnou a velmi účinnou metodu. V některých situacích může být nátěr vhodnou alternativou k dalším metodám, jako je výřez dřevin nebo injektáž.

číst dále
Hustý porost pajasanu, Jaroslavice podzim 2018

Pajasan žláznatý – management porostů vysoké hustoty

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) je známý schopností tvořit porosty vysoké hustoty. Většinou se jedná o polykormony vegetativního původu vzniklé pokácením mateřských stromů. Hustota výmladků i plocha ohniska může narůstat opakovanými zásahy. Odstranění takových porostů pak bývá velmi obtížné až téměř nemožné. V tomto příspěvku se na základě zkušeností z Národního parku Podyjí podíváme, co vše obnáší management porostů vysoké hustoty v případě, že potřebujeme pajasan kompletně odstranit.

číst dále
Vysoké pařezy akátu, porost v údolí

Metoda vysokých pařezů při managementu trnovníku akátu

Při managementu trnovníku akátu v NP Podyjí jsme postupně vyzkoušeli prakticky všechny známé metody regulace. Jednou z dříve široce uplatňovaných metod je metoda vysokých pařezů. Jejím principem je pokácení akátu na co nejvyšší pařez a následné olamování výmladků až do úplného odumření stromu. V tomto příspěvku se podíváme na úskalí této metody a důvody, proč jsme ji přestali v praxi používat.

číst dále
dub - natřený pařez

Výřez dřevin s nátěrem pařezů

V tomto příspěvku si popíšeme metodu, při které natíráme pařezy nežádoucích dřevin herbicidem, abychom zabránili tvorbě výmladků a opětovnému zmlazení dřeviny. Výřez dřevin s nátěrem pařezů je základní a poměrně jednoduchou metodou likvidace dřevin při ochranářském managementu. Metodu využívají také zahrádkáři, lesníci nebo správci zeleně. V příspěvku se zaměříme také na několik důležitých detailů k dosažení maximální účinnosti.

číst dále