Štítek: Hnanice

Lesní okraj Sprašová stěna, pohled z dálky

Lesní okraje a jejich management: Obnova lokality Sprašová stěna

Lesní okraje patří k druhově nejbohatším biotopům. Potkávají se v nich jak druhy lesní, tak druhy z okolních stepí, luk, křovin a dalších bezlesých stanovišť. V Podyjí se snažíme lesním okrajům a dalším ekotonům věnovat zvýšenou pozornost, protože je na ně vázána podstatná část biodiverzity. V tomto článku představím lokalitu Sprašová stěna u Hnanic, jako příklad obnovy a údržby typického lesního okraje teplomilných doubrav. Jde o velmi zajímavou lokalitu lesostepního hmyzu a teplomilných rostlin.

číst dále