První pozorování jasoně dymnivkového na pastvině exmoorských koní u Havraníků

Sdílení příspěvku

Koncem května v Podyjí vrcholí aktivita jednoho z nejvzácnějších motýlů České přírody – jasoně dymnivkového. Tento druh vázaný na světlé lesy vymizel z většiny oblastí svého výskytu a dnes přežívá jen na hrstce lokalit. V Národním parku Podyjí se s ním setkáme především na údolních loukách a jejich okolí. Motýli vyhledávají květnaté louky s dostatkem nektaru lučních květin a postupně se přesouvají do světlých lesů, kde kladou vajíčka. Jasoň byl pozorován na okraji pastviny exmoorských koní u Havraníků v místech prosvětleného smíšeného lesa.

jasoň dymnivkový, sedící dospělec

Při průjezdu po lesní cestě kolem pastviny exmoorských koní u Havraníků mě upoutal větší bílý motýl. Pohyboval se plachtěním a třepotavým letem. Rychle jsem vystoupil z auta a moje domněnka se potvrdila. Nevěřil jsem svým očím, ale skutečně se jednalo o jasoně dymnivkového. Motýl poletoval okrajem pastviny v místech prosvětlené akátiny. Chvíli jsem motýla pozoroval a navštívil ještě pár příhodných míst podél lesního okraje. Další pátrání už bylo ale bezvýsledné. Mezi několika bělásky, hnědásky a okáči rosičkovými už žádný další jasoň.

Okraj pastviny exmoorských koní u Havraníků, naleziště jasoně dymnivkového
Místo pozorování jasoně dymnivkového na okraji pastviny u Havraníků, konec května 2023

Místo pozorování má charakter prosvětleného lesního porostu, kde už několik let probíhá pastva koní. V posledních letech zde byly odstraněny odumřelé porosty borovic a postupně také převádíme akátiny na otevřený typ stanoviště s roztroušenými stromy. Lesní porost na pastvině má výměru asi 10 ha a postupně přechází do otevřených stanovišť suchých trávníků, křovin a vřesovišť. Přes cestu navazuje lesní komplex samotného údolí řeky Dyje. Jasoň na pastvinu zavítal nejspíš koridorem podél lesní cesty vedoucí do údolí.

Pastvina Exmoorských koní na leteckém snímku z roku 2022. Jasoň byl pozorován v lese u západního okraje pastviny. © TopGis.

Čím bylo pozorování výjimečné? Jasoni se většinou vyskytují na dně údolí Dyje. Havranická pastvina se nachází na plošině nad údolím, přibližně kilometr od známých lokalit pod Šobesem. Občas se setkáme s ojedinělými zálety poměrně daleko od domovských okrsků. Mohl to být případ i jasoně na pastvině u Havraníků. Časem možná z těchto ojedinělých výpadů vznikne nová kolonie, a tím se celá populace posílí.
O to se snažíme řadu let cíleným mangementem vybraných lesních porostů.

Pastvina exmoorských koní u Havraníků je příkladem lokality, kde se les mění doslova před očima a začíná být atraktivnější pro druhy, které zde dříve chyběly. I když stále nás čeká hodně práce, některé partie pastevního lesa už dnes vypadají velmi dobře. Především díky pastvě, ale i cílenému prosvětlování a převodu akátových porostů. Přestože práce na zlepšení stavu některých biotopů (např. ostružinových houštin v akátových monokulturách) není jednoduchá, nálezy nových druhů v pastvině jsou velkou motivací pro další ochranářské snažení.

Lesní okraj pastviny exmoorských koní u Havraníků,
Pestrý lesní okraj koňské pastviny po asanaci odumřelých borovic se změnil v atraktivní stanoviště motýlů
Okraj pastviny exmoorských koní u Havraníků, místo s probíhajícím převodem akátin
Těžko uvěřit, že donedávna zde byla sterilní akátina. V pozadí suché akáty čekající na postupné odstranění.

Sdílení příspěvku