O mně

Jmenuji se Robert Stejskal a mým pracovním působištěm je Správa Národního parku Podyjí. Nejvíce času strávím při plánování a realizaci péče o lesní i nelesní biotopy. Součástí mé práce je také povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.

Mezi mé hlavní pracovní zájmy patří management invazních rostlin, obnova zanedbaných lokalit a tradiční formy hospodaření v lesích (výmladkové lesy, lesní pastva apod.). V terénu při hodnocení stavu lokalit se mi hodí koníček, kterému se věnuji od mládí – entomologie se zaměřením na nosatce a další fytofágní brouky.

Pokud zrovna někde nelikviduji akát, najdete mě někde u vody na rybách nebo v zajetí našich dvou holek.

Mým heslem je: Když už něco dělám, tak naplno (nebo raději vůbec).