První nález zplanělé pavlovnie plstnaté v Podyjí

Sdílení příspěvku

Národní park Podyjí je botanicky pestré území. Kromě bohaté domácí flóry je početná i skupina nepůvodních druhů. Nedávné mapování cévnatých rostlin (Němec et al. 2021) přineslo údaje o výskytu 1555 druhů zjištěných na území národního parku a jeho ochranného pásma (mimo intravilány obcí). Z tohoto počtu je 411 druhů nepůvodních. O to překvapivější byl nález nového druhu dřeviny v lese nedaleko Popic.

Pavlovnie plstnatá - mladý jedinec v lese u Popic
Pavlovnie plstnatá zaujme nápadně velkými listy. Celkovým vzhledem připomíná katalpu trubačovitou.
Pavlovnie plstnatá - mladý jedinec v lese u Popic
Pavlovnie nalezená 19. října 2022 na okraji prosvětleného lesa v Popické pařezině. Kolega lesník koukal na stromek stejně překvapeně jako já.

Při kontrole dubových porostů, kde jsme v roce 2019 provedli záměrné prosvětlení stromového patra v rámci projektu obnovy světlých lesů Podyjí, mě zaujal zvláštní stromek s nápadně velkými listy. Z dálky se mohlo zdát, že jde jen o přerostlé výmladky lípy. Jaké bylo moje překvapení, když se zblízka ukázalo, že je to mladý stromek pavlovnie plstnaté (Paulownia tomentosa).

Stomek pavlovnie vysoký asi 1,7 m rostl na okraji prosvětleného porostu. Šlo vidět, že stromek už jednou ztratil vrcholovou část, která úspěšně zregenerovala. Je možné, že vrchol zmrznul, někdo ho ulomil nebo ho vytloukl srnec. Každopádně nyní působil stromek vitálně a oproti okolním stromkům na pasece měl už slušný růstový náskok.

Prosvětlování porostů provádíme se záměrem podpory světlomilného hmyzu. Na lepší světelné podmínky v podrostu prosvětleného lesa reagují lesní byliny (smolničky, kručinky, silenky aj.) a ty pak přitáhnou motýly, včely a další mizející druhy hmyzu. Osluněné stromy a pařezy jsou pak atraktivnější také pro saproxylické druhy.

Vedlejším efektem prosvětlení je ale také podpora nechtěných druhů. Umělé lesní světliny často zarůstají hustou třtinou křovištní, ostružiníkem a v poslední době stále častěji také invazními druhy. Může za to především narušený půdní kryt kvůli tomu, že dřevo vytěžených strom pomáhá vyklízet traktor, příp. vyvážečka. Narušená místa obsazuje často, i když nepočetně, trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a stále více také pajasan žláznatý (Ailanthus altissima).

V Podyjí nebyla pavlovnie zatím zjištěna. Nejblíže se vyskytuje ve Znojmě, odkud se do lesních porostů mohla dostat díky tomu, že drobná semena pavlovnie se snadno šíří větrem, stejně jako pasivním přenosem, např. auty či lesní technikou. Kromě množství starých stromů, jde o vůbec jednu z nejoblíbenějších dřevin při nových výsadbách v ulicích Znojma. Jeden mladý strom, neznámého původu, také roste na okraji silnice v ochranném pásmu na okraji obce Mašovice.

Pavlovnie plstnatá - navrtání mladého jedince
Pro likvidaci nežádoucí dřeviny je nejspolehlivější metodou navrtání kmene a následná injektáž herbicidu.
Pavlovnie plstnatá - injektáž herbicidu

Celkově nyní známe v Podyjí, včetně nového nálezu pavlovnie, 46 druhů nepůvodních dřevin – viz Komentovaný seznam nepůvodních dřevin Podyjí. Nález pavlovnie plstnaté v lesním porostu u Popic naznačuje, že do budoucna je potřeba počítat s šířením dalších druhů, které mohu být rizikem pro biodiverzitu Podyjí. V některých evropských státech se pavlovnie intenzivně šíří a někde již působí invazně. Z preventivních důvodů jsem nalezenou pavlovnii bezprostředně ošetřil navrtáním kmene. Regulace potenciálně problémového druhu je nejúčinnější právě v prvopočátku kolonizace nové oblasti.


Sdílení příspěvku