Nový injektážní systém k regulaci nežádoucích dřevin

Sdílení příspěvku

Injektáž patří ve světě mezi standardní metody regulace nežádoucích dřevin. Existují různé formy injektáže, lišící se způsobem provedení a potřebným vybavením (viz např. Csiszár & Korda 2017). Metoda je neustále rozvíjena a čas od času se můžeme setkat se zajímavými inovacemi. Nedávno byla publikována australská studie (Limbongan et al. 2021) testující nový typ aplikátoru herbicidních kapslí. Autoři s úspěchem použili tento speciální typ aplikátoru pro regulaci běžné akácie Vachellia farnesiana (sweet acacia). Pojďme se podívat blíže na tento vylepšený injektážní systém, od kterého si autoři slibují nejen zvýšení účinnosti, ale také snížení spotřeby herbicidu, lepší pracovní komfort a bezpečí pro obsluhu.

Jak systém funguje?

Nový injektážní systém spočívá v použití speciální nástavby na akumulátorovou vrtačku. Během několika vteřin jsme touto nástavbou zvanou Injecta® schopni vyvrtat otvor v kmeni a automaticky aplikovat kapsli s herbicidem. Otvor s kapslí je poté stejnou nástavbou uzavřen dřevěným kolíčkem. Použití je nejlépe vidět na přiloženém videu.

Injecta je mechanický injektážní systém vyvinutý společností BioHerbicides Australia, který si zakládá na jednoduchosti, rychlosti a vysoké účinnosti. Speciální aplikátor po připojení k akuvrtačce dokáže vyvrtat otvor v kmeni či pařezu, umístit do něj kapsli s herbicidem (nebo biopreparátem) a otvor také uzavřít. Stromová míza rozpustí kapsli s přípravkem a strom postupně odumírá.
Pořizovací cena se pohybuje kolem 800-900 australských dolarů (v přepočtu kolem 13 -15 000 Kč). Za téměř stejnou cenu musíme přikoupit základní balení obsahující 1000 ks kapslí a dřevěných kolíčků.

Technické parametry

  • Hlava vybavená třemi ostrými trny, sloužícími ke stabilizaci aplikátoru ke kmeni/pařezu během vrtání a aplikace kapsle.
  • Vrták o průměru 8 mm nastavený v hlavě na vrtání do standardní hloubky 25 mm.
  • Zásobník na 30 kapslí obsahujících herbicid či biopreparát a 30 dřevěných kolíčků.
  • Tělo aplikátoru v podobě dutého válce.
  • Rukojeť
  • Osa k připojení akuvrtačky.

Oproti klasické metodě navrtávání pomocí akuvrtačky, jak ji známe ve střední Evropě (Csiszár & Korda 2017) má nový injektážní systém Injecta ® několik zásadních rozdílů:

  • Způsob práce: Při navrtávání menších stromů a keřů u země může operátor pracovat ve stoje nebo mírném podřepu.
  • Uzavření otvorů: Kapsle jsou v kmeni uzavřeny pomocí dřevěného kolíku. Kolík zajistí kapsli v kmeni a zabrání vyschnutí rány a nežádoucí oxidaci, příp. úniku herbicidu mimo dřevinu.
  • Formulace herbicidu: Nepoužívá se tekutý roztok, ale rozpustné granule uzavřené v hypromelózovém obalu. Kapsle je postupně rozpuštěna samotnou mízou stromu. Dodávají se kapsle s různým obsahem účinných látek přesně podle druhu ošetřovaných dřevin.

Injekční systém versus obyčejná vrtačka

Vznik nového injektážního systému právě v Austrálii není náhoda. Protinožci mají už několik desetiletí rozvinutý systém regulace invazních druhů, o kterém se nám může jen zdát. Tomu odpovídá i technické (a chemické) zázemí. Důležitá poznámka: systém samozřejmě není dostupný v České republice. Jeho nasazení případnými zájemci je v dohledné době spíše nereálné. Systém staví na suchých formulačních úpravách herbicidů, které u nás nejsou příliš rozšířené. Potřebné registrace by stály spoustu času i peněz, Určitě ale může posloužit jako inspirace pro další vylepšení úspěšné metody injektáže.

Systém Injecta ® má řadu lákavých vlastností a zcela jistě může oslovit určitou skupinu zájemců. Líbí se mi celková jednoduchost, kdy nikde nic netrčí, žádné hadičky apod. Dlouhé tělo aplikátoru oceníme v situacích, kdy musíme vrtat u země (častý případ malých stromků a keřů) – nemusíme se tolik hrbit nebo klečet a práce je tedy pohodlnější než při klasické injektáži. Dále bych vyzdvihnul maximální bezpečí obsluhy. Pracovník prakticky nepřijde do kontaktu s herbicidem, který je bezpečně uzavřen v kapsli. Odpadá příprava herbicidního roztoku, při práci nic nerozlijeme, ani se nemáme čím pokapat. To se o práci s roztokem při klasické injektáži říct nedá.

Díky uzavření kapslí v kmeni lze injektáž provádět i bez obavy z deště. Případný déšť záhy po aplikaci herbicid z otvorů nevyplaví, takže není snížena účinnost ani nehrozí poškození okolí stromu. To se může velmi hodit např. při ošetřování dřevin rostoucích přímo na břehu vodního toku, kde není klasická injektáž zcela bez rizika. Díky tomu, že je distribuce herbicidu standardizovaná kapslemi, nehrozí „předávkování“, ke kterému může docházet při ručním vrtání příliš hlubokých nebo nahusto rozmístěných otvorů. Ve výsledku tak nedochází ke zbytečnému plýtvání herbicidem. Celková úspora herbicidu byla při této metodě jednoznačně prokázána.

Jsou zde ale i slabé stránky tohoto systému. Jde především o nezanedbatelné pořizovací a provozní náklady. Nástavba stojí totéž co nejkvalitnější akuvrtačka. S tisícem kapslí jsme schopni ošetřit 1000 kmínků o obvodu do 15 cm (průměr cca 5 cm), nebo 200 silných stromů o průměru 25 cm. Jedna kapsle přitom vychází na minimálně 12 Kč. Běžný vzrostlý strom by nás tedy přišel na několik desítek korun, což je několikrát více než při klasické injektáži tekutými herbicidy. Nikde jsem zatím nenašel informace o poruchovosti systému, i když vzhledem k tomu, že se pracuje „nasucho“ bych se poruch příliš nebál. Co by mi při práci asi nejvíc vadilo, je časté doplňování kapslí a kolíčků. Zásobník pojme jen 30 kapslí (a kolíčků), což nám vystačí na 30 malých nebo 6 velkých stromů. To obnáší časté přerušování práce a doplňování nového „střeliva“.

U vícekmenných trsů nám může být celkem široká hlava aplikátoru spíše na obtíž, protože se s ní nedostaneme tam, kam je potřeba. Stejně tak u velkých stromů se silnější borkou může být obtížné najít dlouhým aplikátorem správné místečko k umístění kapsle. Ani si nedovedu představit práci v hustém porostu pajasanového náletu. Ve výsledku tedy u spousty dřevin sáhneme stejně po klasické vrtačce a střičce, které jsou univerzální.

Celkové zhodnocení

Celkově lze tedy shrnout, že nový injektážní systém Injecta ® je pohodlný a bezpečný pro obsluhu a velmi šetrný vůči okolí. Pomineme-li nezanedbatelné náklady, systém může být užitečný především v situacích, kdy ošetřujeme větší počet mladých a středně silných stromků rostoucích ve větších rozestupech na cenných biotopech, kde dbáme na maximální šetrnost.

Literatura

Csiszár A. & Korda M. (2017): Practical experiences in invasive alien plant control. 2nd revised and expanded edition. Rosalia Handbooks. Duna–Ipoly National Park Directorate, Budapest, 249 s.

Limbongan A. A., Campbell S. D. & Galea V. J. (2021): Novel Encapsulated Herbicide Delivery Mechanism: Its Efficacy in Mimosa Bush (Vachellia farnesiana) Control. Plants, 10, 2505.

University of Queensland (2021): Stemming the tide of invasive weeds with herbicide capsules. ScienceDaily. ScienceDaily (2. prosince 2021).


Sdílení příspěvku