Měsíc: Červen 2021

částečné loupání kůry - ilustrovaný příklad vhodných stromků

Odstranění náletových dřevin metodou částečného loupání kůry

V tomto příspěvku si popíšeme poměrně jednoduchý a přitom velmi účinný způsob odstranění mladých jedinců náletových dřevin. Princip metody částečného loupání kůry spočívá v cílené aplikaci malé dávky herbicidu na kmínek stromku. Účinek metody je dlouhodobý, tzn. že po translokaci účinné látky do kořene rostlina kompletně odumírá, aniž by dokázala znovu regenerovat. Metodu jsme se naučili od kolegů z chráněných území Maďarska. Potřebujete k ní jen nožík, štětec, herbicid a trochu trpělivosti.

číst dále
Lesní okraj Sprašová stěna, pohled z dálky

Lesní okraje a jejich management: Obnova lokality Sprašová stěna

Lesní okraje patří k druhově nejbohatším biotopům. Potkávají se v nich jak druhy lesní, tak druhy z okolních stepí, luk, křovin a dalších bezlesých stanovišť. V Podyjí se snažíme lesním okrajům a dalším ekotonům věnovat zvýšenou pozornost, protože je na ně vázána podstatná část biodiverzity. V tomto článku představím lokalitu Sprašová stěna u Hnanic, jako příklad obnovy a údržby typického lesního okraje teplomilných doubrav. Jde o velmi zajímavou lokalitu lesostepního hmyzu a teplomilných rostlin.

číst dále
Trnovník akát - květy

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

Trnovník akát je nejrozšířenější introdukovanou dřevinou u nás. Tento opadavý strom původem ze Severní Ameriky je až 30 m vysoký, má střídavé, lichozpeřené listy a kmen s hluboce brázditou borkou. V květnu a červnu rozvoní přírodu hrozny bílých květů. Jen těžko bychom hledali kontroverznější dřevinu – strom je opěvován pro kvalitní, tvrdé a velmi trvanlivé dřevo a hojnou sklizeň medu, na druhou stranu jde o obávaný invazní druh. V Podyjí roste stále na významné ploše desítek hektarů a ohrožuje zde vzácné přírodní biotopy teplomilných doubrav.

číst dále